Afmelden voor het toernooi (cancellations)

Spelers die zich vlak voor een toernooi afmelden zijn een groot probleem voor de toernooi-organisatoren. Het probleem is zodanig dat maatregelen zijn getroffen om het bestaansrecht van de EBT-toernooien te behouden. Indien er niet was ingegrepen had dit het einde van de EBT-tour kunnen betekenen.

Natuurlijk zijn er spelers die met een geldige reden hun entry willen cancellen. Een geldige reden kan bijvoorbeeld een blessure of ziekte zijn. In dergelijke gevallen zal ook geen sanctie volgen.

Een nieuwe serie regels wordt sinds 2007 gehanteerd, met een systeem van penalty points, sancties bij het op een laat tijdstip afmelden voor een toernooi. Afmeldingen worden verdeeld in drie categoriën, waarbij de volgende sancties worden opgelegd:

Late Cancellation Type A

Type A houdt in dat de organisator door de speler wordt geinformeerd in de periode van 30 tot 8 dagen voor de eerste dag van het toernooi. De speler zal 1 penalty point krijgen toegekend en de organisator zal de speler een rekening sturen voor niet meer dan 50% van het maximum inschrijfgeld voor een 1e entry (€ 80,00). 

Late Cancellation Type B

Type B betekent dat de organisator door de speler wordt geinformeerd in de periode van 7 dagen tot de eerste dag van het toernooi tot de dag dat de speler zijn eerste entry zou spelen. De speler zal 2 penalty points worden toegekent en de organisator zal de betreffende speler een rekening sturen voor het maximum inschrijfgeld voor een eerste entry (€ 160,00). 

Late Cancellation Type C

Type C is ook wel bekend als een "No Show", wat betekend dat de speler niet komt opdagen, zonder daarvan de organisatie tijdig daarvan op de hoogte te stellen, De speler ontvangt 3 penalty points, en de organisator zal de speler een rekening sturen voor het maximum inschrijfgeld van een eerste entry + het maximum inschrijfgeld voor een re-entry (€ 280,00). 

Rekening

Als de rekening voor een Late Cancellation (A-C) binnen 30 dagen wordt betaald, zullen de Penalty Points worden ingetrokken.

Indien een rekening (A-C) niet is betaald binnen 30 dagen na verzending, zal de speler 1 extra penalty point worden toegekend, ongeacht of de rekening op een later tijdstip alsnog wordt betaald.

 

Voor late afmeldingen worden penalty points gegeven, maar ook 1 penalty point voor vroegtijdig stoppen tijdens een serie en verder 0 tot 4 penalty points voor spelers die onsportief gedrag vertonen, zoals trappen tegen een balreturn, aanvallen/hinderen van andere spelers of officials en andere gebeurtenissen die gelukkig maar zelden voorkomen.

 

Penalty Points en Numbers

Penalty points worden opgeteld over een periode van drie jaar. Na drie jaar worden de oudste penalty points kwijtgescholden. Steeds als een speler 4 of meer penalty points heeft ontvangen, zal er een penalty number worden toegekend.

Als het penalty number 1 is, zal de speler voor 4 EBT toernooien worden geschorst, gerekend vanaf de dag dat de schorsing aan de speler werd medegedeeld.

Als het penalty number 2 is, zal de speler voor 6 EBT toernooien worden geschorst, gerekend vanaf de dag dat de schorsing aan de speler werd medegedeeld. Tevens zal de speler door de ETBF een boete worden opgelegd van € 300.

Voor iedere keer dat het penalty number hoger dan 2 is, zal de speler worden geschorst voor het aantal toernooien zoals bij het vorige penalty number, plus twee. Ook de boete zal steeds € 300 hoger zijn. De schorsing voor EBT toernooien zal in principe nooit eindigen zolang de speler de boete aan de ETBF niet betaald.

 

delay-permanent